Wouter Vandenhole

Prof dr. Wouter Vandenhole is gewoon hoogleraar mensenrechten aan de Universiteit Antwerpen en lid van de onderzoeksgroep recht en ontwikkeling.

Publications from Wouter Vandenhole

Political and social sciences
ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING JAARBOEK 2021

Jill Coene & Tuur Ghys & Bernard Hubeau & Sarah Marchal & Peter Raeymaeckers & Wouter Vandenhole

Show details