Wim Distelmans

Wim Distelmans (1952) is oncoloog en titularis van de Leerstoel ‘Waardig Levenseinde’ van deMens.nu aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij pionierde in België voor de erkenning van palliatieve zorg en het recht op euthanasie. Hiervoor werd hij bekroond met diverse prijzen zoals de Arkprijs van het Vrije Woord, de Tenrei Ohta Award van de World Federation of Right to Die Societies, de Prijs Vrijzinnig Humanisme, hij werd Ambassadeur van het Davidsfonds en kreeg het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap. Hij lag aan de basis van het LevensEinde InformatieForum (LEIF), het Forum Palliatieve Zorg en Omega, het dagcentrum TOPAZ van het UZ Brussel en van W.E.M.M.E.L., het expertisecentrum ‘Waardig Levenseinde’. Hij is auteur van diverse boeken.

Publications from Wim Distelmans

Philosophies, ideologies, and religions
ONS LEVENSEINDE HUMANISEREN

Wim Distelmans & Hugo Van den Enden

Show details