Vincent Scheltiens

Vincent Scheltiens is doctor in de geschiedenis en momenteel als gastlector verbonden aan de Universiteit Antwerpen (Power in History, Centrum voor Politieke Geschiedenis) en KU Leuven (Moderniteit en Samenleving, 1800-2000). Hij schrijft over nationalisme en nationale identiteitsconstructie, de politieke geschiedenis van België en Spanje en de geschiedenis van de linkerzijde.

Publications from Vincent Scheltiens

History
EXTREEMRECHTS

Vincent Scheltiens & Bruno Verlaeckt

Show details
Political and social sciences
DE SOCIAALDEMOCRATIE IS DOODZIEK (Paul Verbraekenlezing 2019)

Vincent Scheltiens

Show details