Tom Vander Beken

Tom Vander Beken is jurist, criminoloog en gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent. Hij doet onderzoek naar criminaliteit en de reactie daarop met een bijzondere aandacht voor strafuitvoeringsrecht en penologische vraagstukken. In 2021 bekleedde hij aan de VUB de Leerstoel Willy Calewaert (deMens.nu).

Publications from Tom Vander Beken

Political and social sciences
ALS JE KLAAR BENT, MAG JE NAAR HUIS

Tom Vander Beken

Show details