Stefan Wouters

Stefan Wouters (1972) promoveerde in 2015 aan de Vrije Universiteit Brussel en aan de Universiteit Antwerpen tot doctor in de kunstwetenschappen en de archeologie en tot doctor in de theaterwetenschappen. Thans is hij docent Happenings en Performance art aan de VUB en curator van het Belgium Performance Festival.

Publications from Stefan Wouters

Art, culture, and design sciences
VLUCHTIGHEID EN VERZET

Stefan Wouters

Show details