Ronald Commers

Ronald Commers (°1946) is emeritus gewoon hoogleraar Universiteit Gent, waar hij wijsgerige ethiek en geschiedenis van de moderne wijsbegeerte doceerde. Hij is sinds 1980 actief in de Belgische vrijmetselarij. Hij heeft verscheidene boeken gepubliceerd in zijn wijsgerige vakgebieden. Recent publiceerde hij over de wereldbeschouwelijke en filosofische aspecten van de continentale vrijmetselarij twee boeken: Tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld. Vrijmetselaarsfilosofie en Mozart (2008) en Overleeft de vrijmetselarij de 21ste eeuw? (2012). Ook het tweede deel van zijn omvangrijke studie wijsgerige ethiek, Kritiek van het ethisch bewustzijn. Van liefde met recht en rede (2010) is geïnspireerd door zijn maçonnieke levens- en wereldbeschouwing.

Publications from Ronald Commers

Philosophies, ideologies, and religions
FILOSOFIE VAN DE VRIJMETSELARIJ. BRIEVEN AAN KONSTANT

Ronald Commers

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
OVERLEEFT DE VRIJMETSELARIJ DE 21STE EEUW?

Ronald Commers

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
JEUGD DIE NIET VOORBIJGAAT

Ronald Commers

Show details