Peter Raeymaeckers

Prof. dr. Peter Raeymaeckers is professor aan de master sociaal werk van Universiteit Antwerpen.

Publications from Peter Raeymaeckers

Political and social sciences
ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING JAARBOEK 2021

Jill Coene & Tuur Ghys & Bernard Hubeau & Sarah Marchal & Peter Raeymaeckers & Wouter Vandenhole

Show details