Paul Schrevers

Paul Schrevers (°1936) beëindigde in 1996 zijn loopbaan van lesgever tot directeur in het buitengewoon onderwijs. Hij is sinds 1974 vrijmetselaar en sinds 1997 houder van de 33ste graad, Gewezen Grootmeester van de Grootloge van België (2000-2003) en Gewezen Grootcommandeur van de Opperraad voor België (2002-2006). Eerder publiceerde hij bij VUBPRESS Een kreet van geluk in de woestijn. Over de religieuze gevoelens van een kerkelijk ongelovige (2007).

Publications from Paul Schrevers

Philosophies, ideologies, and religions
GEHURKT IN MIJN EIGEN OASE

Paul Schrevers

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
DE GEUREN VAN DE ZANDKORREL

Paul Schrevers

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
EEN KREET VAN GELUK IN DE WOESTIJN

Paul Schrevers

Show details