Patrick Loobuyck

Patrick Loobuyck (1974) studeerde godsdienstwetenschappen aan de KULeuven en Moraalwetenschappen aan de UGent. Hij is doctor in de moraalwetenschappen, professor levensbeschouwing aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen en gastprofessor aan de UGent waar hij onder meer politieke filosofie doceert.

Publications from Patrick Loobuyck

Political and social sciences
MEER LEF IN HET ONDERWIJS (Paul Verbraekenlezing 2014)

Patrick Loobuyck

Show details