Olivier Boehme

Olivier Boehme (°1974) is historicus en publiceerde over zowel het politieke, culturele als sociaal-economische verleden en de onderlinge vervlechting van die domeinen. Hij is onder meer auteur van Revolutie van rechts en intellectuelen in Vlaanderen tijdens het interbellum (1999/2011), Greep naar de markt (2008), De welvaart en trots van naties (2013), Europa, een geschiedenis van grensnaties (2016) en Uit de tijd (2021).

Publications from Olivier Boehme

Philosophies, ideologies, and religions
SCEPSIS

Olivier Boehme

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
UIT DE TIJD

Olivier Boehme

Show details