Moniek de Jong

Moniek de Jong is postdoctoraal onderzoeker aan de UGent. Met steun van het Energietransitiefonds project CIREC, gesponsord door de Belgische FOD Economie, doet ze onderzoek naar de geopolitieke gevolgen van de aardgasimport in de EU.

Publications from Moniek de Jong

Climate, sustainability, and energy
STAAT DE WERELD IN BRAND?

Mathieu Blondeel & Moniek de Jong

Show details