Mathieu Blondeel

Mathieu Blondeel is docent energie- en klimaatpolitiek aan het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij doet onderzoek naar de politiek-economische dimensies van de energietransformatie.

Publications from Mathieu Blondeel

Climate, sustainability, and energy
STAAT DE WERELD IN BRAND?

Mathieu Blondeel & Moniek de Jong

Show details