Marc Jegers

Marc Jegers (°1956) is gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, verbonden aan de vakgroep micro-economie van profit- en non-profitorganisaties. Hij publiceerde verschillende boeken op het vlak van de bedrijfseconomische theorie, management, boekhouden en financiële analyse. Verder publiceerde hij artikels in wetenschappelijke tijdschriften zoals de American Economic Review, Academy of Management Journal, Corporate Goverance, Journal of Corporate Finance, Financial Accountability and Management, European Journal of Operational Research, Applied Economics, Health Economics, Nonprofit Management and Leadership. Ten slotte was hij acht jaar bestuurder in een universitair ziekenhuis, zeven jaar lid van de Vlaamse Commissie Preventief Bedrijfsbeleid, en tien jaar lid van de Raad voor de Mededinging.

Publications from Marc Jegers

Public management, economy, and entrepreneurship
MANAGERIAL ECONOMICS OF NON-PROFIT ORGANISATIONS (5th revised edition)

Marc Jegers

Show details
Public management, economy, and entrepreneurship
ELEMENTEN VAN BOEKHOUDEN EN ANALYSE VAN DE JAARREKENINGEN (zesde, herziene editie)

Marc Jegers & Hilda Theunisse

Show details
Public management, economy, and entrepreneurship
ECONOMISCHE ANALYSE VAN DE ONDERNEMING - DERDE EDITIE

Marc Jegers

Show details