Manuel Sintubin

Manuel Sintubin is professor geodynamica, verbonden aan het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen van de KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich op tektonische processen in de aardkorst, meer specifiek op de rol van fluïda in ertsgenese en seismogenese. Zijn interesse gaat ook uit naar aardbevingsgeologie en -archeologie. Hij toont bijzondere interesse in de relatie tussen geologie en maatschappij.

Publications from Manuel Sintubin

Climate, sustainability, and energy
WIJ, AARDE

Manuel Sintubin

Show details