Luc Goeteyn

Luc Goeteyn is geograaf-planoloog. Hij was verbonden aan de Bond Beter Leefmilieu, is adjunct van de directeur bij de Minaraad en is sinds 2006 gedetacheerd naar de Vlaamse Regering als raadgever van achtereenvolgens Frank Vandenbroucke en Ingrid Lieten.

Publications from Luc Goeteyn

Climate, sustainability, and energy
IN HET OOG VAN DE STORM

Luc Goeteyn & Chris Jacobson

Show details