Leni Franken

Leni Franken (°1981) studeerde filosofie (UFSIA/KU Leuven) en godsdienstwetenschappen (KU Leuven). Ze behaalde haar doctoraat in de filosofie aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen, waar ze momenteel werkt als post-doc onderzoekster en het vak ‘levensbeschouwing en maatschappij’ doceert. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op het financieren van levensbeschouwingen, de vrijheid van religie en onderwijs, en de organisatie en invulling van levens-beschouwelijke vakken in een context van secularisering en levensbeschouwelijk pluralisme. Over deze thema’s publiceerde Leni Franken in verschillende nationale en internationale tijdschriften en schreef ze diverse opiniestukken. In 2016 verscheen haar boek Liberal Neutrality and State Support for Religion bij Springer.

Publications from Leni Franken

Philosophies, ideologies, and religions
GELD VOOR JE GOD?

Leni Franken

Show details