Kristine De Martelaer

Kristine De Martelaer is als docente in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen aan de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (LK) van de VUB geboeid door spelende en bewegende kinderen. Zij heeft vooral oog voor een kindvriendelijke aanpak waarbij wordt uitgegaan van wat essentieel is in een veelzijdige ontwikkeling van het (jonge) kind. Als vakdidacticus LO wil ze samen met andere onderzoekers de motoriek en de bewegingskansen op school en in het thuismilieu in kaart brengen. Een degelijk gezondheidsbeleid uitbouwen in de context van de ‘brede school’ wordt een speerpunt waar ze samen met (inter)universitaire partners en diverse organisaties in gelooft en aan werkt.

Publications from Kristine De Martelaer

Education
DE ALLES(Z)WETER

Kristine De Martelaer & Jan De Bouw

Show details