Katleen Gabriels

Katleen Gabriels is moraalfilosofe, gespecialiseerd in computerethiek. Ze werkt als Assistant Professor aan de universiteit van Maastricht. Katleen is de auteur van Onlife. Hoe de digitale wereld je leven bepaalt. De Leerstoel Willy Calewaert 2018-2019 werd aan haar toegekend door de faculteit Ingenieurswetenschappen van de VUB.

Publications from Katleen Gabriels

Philosophies, ideologies, and religions
CONSCIENTIOUS AI

Katleen Gabriels

Show details
Political and social sciences
REGELS VOOR ROBOTS

Katleen Gabriels

Show details