Karolin Soontjens

Karolin Soontjens is postdoctoraal onderzoeker in de onderzoeksgroep Media, Middenveld & Politiek aan de Universiteit Antwerpen. Ze doet voornamelijk onderzoek naar politici, hun percepties en gedrag. Daarnaast doet ze onderzoek naar de communicatie van politici, en naar percepties van partijdigheid van de nieuwsmedia.

Publications from Karolin Soontjens

Communication sciences
JOURNALISTIEK UIT BALANS?

Karolin Soontjens & Kathleen Beckers & Annelien Van Remoortere

Show details