Jos De Bremaeker

Jos De Bremaeker, ere-fregatkapitein van de Reserve van de Belgische Marine, senator op rust en gewezen ereconsul-generaal van de Republiek Cyprus, is al jaren gepassioneerd door de maritieme wereld. Dit boek is het resultaat van jarenlang nauwgezet onderzoek naar de oorzaken, de verbanden en de gevolgen van scheepsmuiterij binnen onze samenleving.

Publications from Jos De Bremaeker

History
GEEN ZEEMANSGRAF

Jos De Bremaeker

Show details
History
ALLE HENS AAN DEK

Jos De Bremaeker

Show details
History
MUITERIJ AAN BOORD!

Jos De Bremaeker

Show details