Jill Coene

Jill Coene is sociologe en wetenschappelijk medewerker bij de Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding van de Universiteit Antwerpen.

Publications from Jill Coene

Political and social sciences
ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING JAARBOEK 2021

Jill Coene & Tuur Ghys & Bernard Hubeau & Sarah Marchal & Peter Raeymaeckers & Wouter Vandenhole

Show details