Jean Van Houtte

JEAN VAN HOUTTE doctoreerde in de rechten aan de Universiteit Gent en promoveerde vervolgens tot doctor in de politieke wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij werd gewoon hoogleraar aan de UFSIA, waar hij algemene sociologie en rechtssociologie doceerde. In 1972 richtte hij er het Centrum voor Rechtssociologie op, waarvan hij gedurende vele jaren de leiding had. Toen in 1988 het International Institute for the Sociology of Law werd opgericht in Oñati, Gipuzkoa (Spanje), was hij een van de founding fathers. Talrijke publicaties in het domein van de rechtssociologie en de godsdienstsociologie staan op zijn naam. Zo publiceerde hij in 1962 samen met Jan Kerkhofs s.j. het verzamelwerk De Kerk in Vlaanderen. Pastoraal-sociologische studie van het leven en de structuur der Kerk (1962; Tielt: Lannoo), en werkte hij recent mee aan De Kerk in Vlaanderen van Gilke Gunst en Stijn Latré (2022; Kalmthout: Pelckmans). Hij bekleedde diverse beleidsfuncties aan de UFSIA en werd in september 1988 tot rector verkozen, een functie die hij tot en met september 1995 behield. Als rector nam hij het initiatief om de Commissie Kunst op de Campus op te richten voor de opbouw van de kunstcollectie. 

Publications from Jean Van Houtte

Art, culture, and design sciences
DE ROEPING VAN KUNST

Jean Van Houtte & Barbara Segaert & Helma De Smedt

Show details