J. M. Asselbergh & S. Warmoes

Joseph Asselbergh en Steven Warmoes zijn bij het verschijnen van dit boek meer dan 30 jaar vrijmetselaar, waren beiden voorzittend meester van hun loge en werden later gelijktijdig grootmeester van het Grootoosten van België respectievelijk de Grootloge van België. Vertrouwd met de ervaring van vandaag leggen ze voor vrijmetselaar en buitenstaander de wortels bloot van een van de eerste vrije verenigingen binnen onze cultuur.

Publications from J. M. Asselbergh & S. Warmoes

Philosophies, ideologies, and religions
L’ACTE FONDATEUR DE LA FRANC-MAÇONNERIE

J. M. Asselbergh & S. Warmoes

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
DE STICHTINGSAKTE VAN DE VRIJMETSELARIJ

J. M. Asselbergh & S. Warmoes

Show details