Hans Schuman

Hans Schuman is als lector verbonden aan Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. Zijn onderzoeksterrein is Interdisciplinair werken in de context van onderwijs en zorg. Binnen zijn werk is een terugkerend thema de marginale maatschappelijke positie van mensen met een beperking en de wijze waarop het discours deze negatief of positief beïnvloedt.

Publications from Hans Schuman

Education
KRITISCHE DISCOURSANALYSE

Nicolina Montesano Montessori & Hans Schuman & Rob de Lange

Show details