Ellen Van Impe

Ellen Van Impe is sinds 2022 coördinator van CAVA, waar ze in 2021 aan de slag ging als onderzoeksmedewerker. Voordien werkte ze onder andere bij het expertisecentrum voor architectuurarchieven van het Vlaams Architectuurinstituut. Ze studeerde Germaanse talen en Kunstwetenschappen (KU Leuven en University of Manchester) en schreef een proefschrift over Belgische architectuurgeschiedschrijving (2008). Ze publiceerde over architectuurgeschiedenis en architecturaal cultureel erfgoed.

Publications from Ellen Van Impe

Philosophies, ideologies, and religions
50 JAAR DEBAT & VERBINDING

Ellen Van Impe & Rik Röttger

Show details