Eddy Michotte

Eddy Michotte (°1958) studeerde Nederlands en Engels aan de Rijksnormaalschool Gent (nu HoGent) en moraalwetenschappen aan de UGent. Tot voor kort was hij als algemeen directeur actief in het onderwijs.

Publications from Eddy Michotte

Philosophies, ideologies, and religions
LOGES IN HET WAASLAND IN DE NEGENTIENDE EEUW

Mario Hoste & Eddy Michotte

Show details