Bernard Hubeau

Prof. dr. Bernard Hubeau is emeritus gewoon hoogleraar bij de Faculteit Rechten en de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

Publications from Bernard Hubeau

Political and social sciences
ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING JAARBOEK 2021

Jill Coene & Tuur Ghys & Bernard Hubeau & Sarah Marchal & Peter Raeymaeckers & Wouter Vandenhole

Show details