An-Sofie Vanhouche

De editors zijn verbonden aan de Vakgroep Criminologie, Onderzoeksgroep Crime & Society van de Vrije Universiteit Brussel en aan de University of Western Australia.The editors are affiliated with the Department of Criminology, Crime & Society Research Group of the Vrije Universiteit Brussel and with the University of Western Australia.Les éditeurs sont affiliés au Département de Criminologie, groupe de recherche Crime & Society du Vrije Universiteit Brussel et University of Western Australia.

Publications from An-Sofie Vanhouche

Others
SONJA SNACKEN

Kristel Beyens & Diete Humblet & Hilde Tubex & An-Sofie Vanhouche & Kristof Verfailie

Show details