Publications

Imprints

Domains

Social sciences, education, and ecology

Humanities, history, and the arts

Other

Philosophies, ideologies, and religions

Deze publicaties maken deel uit van de Reeks De Skeptische kijk, een boekenreeks die tot stand komt in nauwe samenwerking met SKEPP (Studiekring voor kritische Evaluatie van Pseudowetenschappen en het Paranormale). De hoofdredacteurs zijn Johan Braeckman, Marleen Finoulst en Tim Trachet.
Philosophies, ideologies, and religions
CANNABIS ALS MEDICIJN

Patrik Vankrunkelsven

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
TARTARIA, MODDER EN VERZONNEN TIJD

Frank Verhoft

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
MAGISCHE EN HELENDE STENEN

Claire Moens

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
9/11

Brecht Decoene

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
OVER FREUD

Jacques Van Rillaer

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
VACCINEREN

Wietse Wiels & Marleen Finoulst

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
STRALINGSGEVOELIGEN

Jérôme Bellayer

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
WAAR IS HITLER?

Tim Trachet

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
DE PLATTE AARDE

Frank Verhoft

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
200 JAAR HOMEOPATHIE

Filip Van Beurden

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
DE SCHEPPING NA DARWIN

Stefaan Blancke

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
DE STER VAN BETHLEHEM

Tim Trachet

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
ACHTERDOCHT TUSSEN FEIT EN FICTIE

Brecht Decoene

Show details