Publications

Imprints

Domains

Social sciences, education, and ecology

Humanities, history, and the arts

Other

Political and social sciences
WOKE IS HET NIEUWE MARRAKECH-PACT

Tom Lanoye

Show details
Communication sciences
JOURNALISTIEK UIT BALANS?

Karolin Soontjens & Kathleen Beckers & Annelien Van Remoortere

Show details
Art, culture, and design sciences
PIET LEPPENS, FOTOGRAAF

Johan Swinnen

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
REDELIJKHEID

Karl Verstrynge & Marc Van den Bossche

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
WONDERLUST

Pat Donnez & Jean Paul Van Bendegem & Caroline Pauwels

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
LEVE HET GOEDE LEVEN!

Johan Braeckman & Gwenny Cooman

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
EEN VRAAG NAAR WAARHEID

Joke Bauwens & Vincent Ginis & Trisha Meyer & Bart Van Kerkhove & Karl Verstrynge

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
FILOSOFEREN IN DE TROPEN

Elisabeth Van Dam

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
OVER BOMEN EN MENSEN - KAREL POMALEZING 2023

Valerie Trouet

Show details
Art, culture, and design sciences
DE ROEPING VAN KUNST

Jean Van Houtte & Barbara Segaert & Helma De Smedt

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
WAAROM JEZUS VAN SCHOOL WERD GESTUURD (EN MOHAMMED OOK)

Nick De Clippel

Show details
Art, culture, and design sciences
PAUL GILSON

Kurt Bertels

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
50 JAAR DEBAT & VERBINDING

Ellen Van Impe & Rik Röttger

Show details
History
DE ERFENIS VAN 1947

Yannis Skalli-Housseini & Luk Van Langenhove

Show details
History
DE BELGISCHE REGERINGEN SINDS 1831

Emmanuel Gerard & Frederik Verleden

Show details