VAN KLIMAATCATASTROFES NAAR EEN WIJ MENSHEID

Globale opwarming en het taboe op geboortebeperking

Albert Comhaire

Study books

Synopsis

In zijn eerste werk heeft de auteur aangetoond dat de bevolkingstoename de belangrijkste motor is van de toename van het CO2-gehalte in de atmosfeer en gaf hij ook de nodige, bijkomende maatregelen aan. Zijn mathematisch bewijs bevestigde de waarnemingen en besluiten van diverse onderzoekers, zoals Brian O’Neill, Frank Götmark, Nobelprijswinnaar Christian de Duve en Peter Singer.

Nieuw keerpunt, nieuwe publicatie: vanaf 2004 groeit het methaangehalte permanent en wel quasi-exponentieel. Oorzaak en gevolgen.

Het onvoorstelbaar taai verzet tegen een internationaal, solidair beleid van geboortebeperking duurt voort. In deze derde publicatie bestudeert Albert Comhaire het fenomeen. Hij moest ver in de geschiedenis terugkeren en vond dat een noodlottige, onontkoombare cultuurshift had plaats gegrepen. Wat was er gebeurd en wat kunnen we eraan doen? Na een analyse van de evolutie van het klimaat en van de geschiedenis reikt de auteur antwoorden aan.

Specifications

Title
VAN KLIMAATCATASTROFES NAAR EEN WIJ MENSHEID
Author(s)
Albert Comhaire
ISBN
9789461175816
Publication date
21-12-2023
Language

Albert Comhaire

Albert Comhaire (°1936) is burgerlijk ingenieur. Hij werkte onder meer voor de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid, de Vrije Universiteit Brussel en het Universitair Ziekenhuis Gent. Hij heeft deel uitgemaakt van de bestuursraad van verscheidene vrijzinnige verenigingen, was voorzitter van de Raad voor Ouders van het Gemeenschapsonderwijs en verleende zijn medewerking aan meerdere vrijzinnige tijdschriften: Mores, De Geus, De Nieuwe Gemeenschap, Het Vrije Woord. In 2014 ontving hij de driejaarlijkse Geuzenpenning. Zijn toespraak op de betreffende academische zitting vormde de basis voor dit boek. Comhaire is lid van de Adviesraad van het Fonds Lucien De Coninck, is erelid van het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (VUB) en maakt heden deel uit van de ploeg vrijwillige medewerkers van het Museum voor Dierkunde (UGent).

More about Albert Comhaire

You may also be interested in ...

Climate, sustainability, and energy
STAAT DE WERELD IN BRAND?

Mathieu Blondeel & Moniek de Jong

Show details
Climate, sustainability, and energy
CONSUMEREN ALS KONIJNEN (HERZIENE EDITIE)

Soumaya Majdoub

Show details
Climate, sustainability, and energy
WIJ, AARDE

Manuel Sintubin

Show details
Climate, sustainability, and energy
VAN KLIMAATVERANDERING NAAR SYSTEEMVERANDERING (HERZIENE EDITIE)

Sara Vicca & Ann Crabbé

Show details
Climate, sustainability, and energy
WAAROM GELE HESJES NIET MET EEN BAKFIETS RIJDEN

Wim Van Lancker & Adeline Otto

Show details
Climate, sustainability, and energy
WATER

Marc Van Molle

Show details