TAALCURSUS AFRIKAANS (HERZIENE EDITIE)

Jana Peeters

Study books

Synopsis

Het Afrikaans is een dochtertaal van het Nederlands die voornamelijk in Zuid-Afrika en Namibië wordt gesproken. Ze kent haar oorsprong in de 17e eeuw, toen de Nederlanders van de Verenigde Oost-Indische Compagnie zich bij Kaap de Goede Hoop vestigden. Het grootste deel van de woordenschat is van Nederlandse origine. Daarnaast kent het Afrikaans invloeden uit andere talen als Khoisan en het Maleis-Portugees. Wat het Afrikaans zo boeiend maakt, is zowel haar nauwe verwantschap met het Nederlands, als hetgeen waarmee ze van het Nederlands verschilt. Het Afrikaans is een bijzonder rijke taal, die net als het Nederlands haar eigen evolutie heeft doorlopen. Taalcursus Afrikaans biedt een goede start om aan de slag te gaan met de Afrikaanse taal. Het schetst een beeld van de ontstaansgeschiedenis van het Afrikaans en geeft een overzicht van de grammaticale wetmatigheden. De uitgebreide woordenlijst en fonetische toelichting bieden handvatten om op een vlotte manier het Afrikaans te begrijpen en in gesprek te gaan. Deze herziene editie biedt nog meer oefeningen om theorie in praktijk om te zetten. “Afrikaans is ’n taal wat uit die bodem van Suid-Afrika gegroei en ontwikkel het, gevoed deur die verskeidenheid van tale en kulture in ons land, gewortel in die soeke na eie identiteit en vryheid. Sy krag en hoop op die toekoms was nog nooit speisiale bevoorregting nie, maar as een van die tale van Suid-Afrika wat skouer aan skouer tesame met ander tale met respek en gelyke regte die toekoms tegemoet moet gaan.” (Nelson R. Mandela)

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
TAALCURSUS AFRIKAANS (HERZIENE EDITIE)
Author(s)
Jana Peeters
ISBN
9789057189548
Publication date
12-04-2020
Language
Dutch

Jana Peeters

Jana Peeters is een sociaal agoog uit België, die in Zuid-Afrika terechtkwam voor het werk met kinderen met een handicap. Na haar onderzoek naar de plaatselijke hulpverlening startte ze verschillende sociale projecten waarvoor ze regelmatig naar Zuid-Afrika gaat. Ze raakte bijzonder geboeid door de Zuid-Afrikaanse cultuur en de Afrikaanse taal. In 2016 kreeg ze de vraag om een opleiding Afrikaans te geven aan het CVO Handelsschool in Aalst. Naar aanleiding van deze eerste cursus Afrikaans voor volwassenen in avondonderwijs werd dit boek samengesteld.

More about Jana Peeters

You may also be interested in ...

Education
GAME CHANGER (ENG)

Koen Timmers

Show details
Education
VOORBIJ TRANSNATIONALE ADOPTIE

Sophie Withaeckx & Atamhi Cawayu & Chiara Candaele

Show details
Show details
Education
WAT ALS?

Niel Hens & Christel Faes

Show details
Education
GAME CHANGER (NL)

Koen Timmers

Show details