Synopsis

Dit boek is een liber amicorum, een vriendenboek. Het boek werd samengesteld ter gelegenheid van het emeritaat van Johan Stuy die hoogleraar was aan de opleiding Wijsbegeerte & Moraalwetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Johan Stuy doceerde vakken over ethiek en toegepaste ethiek en bekleedde diverse bestuursfuncties. Hij heeft zich gedurende zijn loopbaan in de eerste plaats als bio-ethicus geprofileerd. Dit verhult echter zijn ruime belangstelling voor en kennis van andere domeinen in de filosofie, alsook van talloze auteurs die hij in zijn colleges behandelde. De inhoudsopgave van dit boek kan dan ook als symbolisch worden gezien voor deze veelzijdigheid. Tien collega’s en vrienden hebben een bijdrage voor dit boek geschreven over een thema dat raakt aan de interesses van de gevierde emeritus. De titel Redelijkheid deelt een gezamenlijke bekommernis in tijden van verregaande polarisering.

De reeks Humanismen wil het denken over de hedendaagse condition humaine op een prikkelende en eigenzinnige manier stimuleren. Het begrip humanisme krijgt hier een zeer ruime omschrijving: respect voor diversiteit en pluraliteit van de mens en voor de manier waarop individuen en groepen zoeken naar identiteit en zingeving.

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
REDELIJKHEID
Author(s)
Karl Verstrynge , Marc Van den Bossche
ISBN
9789461174246
Publication date
26-05-2023
Pages
316
Language

Humanismen-reeks

De reeks Humanismen wil het denken over de hedendaagse condition humaine op een prikkelende en eigenzinnige manier stimuleren. Het begrip humanisme krijgt hier een zeer ruime omschrijving: respect voor de mens in zijn diversiteit en pluraliteit en voor de manier waarop individuen zoeken naar identiteit en zingeving.
#Humanismen-reeks

Karl Verstrynge

Karl Verstrynge is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel waar hij ethiek en toegepaste ethiek doceert. Hij publiceert over existentiële wijsbegeerte en existentieel-ethische thema’s.

More about Karl Verstrynge

Marc Van den Bossche

Marc Van den Bossche is hoogleraar wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is auteurs van veertien boeken over diverse thema’s, van sport tot religie en interculturaliteit. Daarnaast stelde hij ook een twintigtal boeken samen over uiteenlopende onderwerpen. Zijn recente onderzoek richt zich op dekolonialiteit, postkolonialisme en filosofie van kunst en fotografie.

More about Marc Van den Bossche

You may also be interested in ...

Philosophies, ideologies, and religions
VERWEVENHEID

Hans Alma

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
DE MAAKBARE MORAAL

Yoni Van Den Eede & Karl Verstrynge

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
DE KUNST VAN SAMENLEVEN

Hans Alma

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
VAN PLATO TOT PINXTEN

Karel Van Dinter

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
JOOD ZIJN OF NIET

Oscar Mandel & Ludo Abicht

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
DE ZINNEN VAN HET LEVEN

Marc Van den Bossche

Show details