Synopsis

ONTO 00, het eerste cahier in de reeks, ontleedt het ontwerpproces in drie stappen: schikken, herschikken en ontwerpen. De drie stappen worden geïllustreerd met voorbeelden uit het studio-experiment Stedelijkheid in context en concept. Schikken De ontwerper is een bijzondere verzamelaar. De eerste actie wanneer hij op zoek gaat naar de karakteristieke kwaliteiten van stedelijkheid is het verzamelen van beelden die stedelijkheid uitdrukken. Dit zonder classificatiesysteem in het achterhoofd, het systeem ontstaat terwijl hij verzamelt. Door de beelden naast elkaar te schikken ontstaan er relaties en verbanden. Herschikken Door beelden samen te brengen ontstaan nieuwe beelden, nieuwe betekenissen en nieuwe karakters. De collage is een ontwerptool bij uitstek. Ontwerpen De ontwerper gelooft niet in de wetenschappelijke opdeling tussen analyse en synthese. Het ontwerpproces gaat uit van het naast elkaar leggen en herschikken van het bestaande, niet van genialiteit en originaliteit. Ontwerpen is een pseudowetenschap waarvan de exactheid occasioneel is en ontstaat uit de betekenis van de relatie tussen de samengebrachte delen. ONTO 00 omvat ook een essay over architectuuronderwijs en stad door Lara Schrijver en een arhictectuurfilosofisch essay over het idee van een afwezige architectuur door Jasper Van de Vijver.

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
ONTO 00
Author(s)
Erik Wieërs , Dirk Janssen , Wannes Peeters , Steven Schenk
ISBN
9789057187667
Publication date
22-06-2018
Language
Dutch
English

ONTO-reeks

ONTO brengt het ontwerpend onderzoek in de ontwerpstudio’s in beeld. Ontwerpend onderzoek onderscheidt zich van ‘het maken van ontwerpen’ door de focus op de methode. Het ontwerpen zelf wordt het voorwerp van onderzoek en kan vice-versa als onderzoeksmethode worden aangewend. De klemtoon op methode omvat een preciezer definiëren van de ontwerpstappen en dus ook een reflectie over de aard van de architectuur èn het architectuuronderwijs.
#ONTO-reeks

Erik Wieërs

ONTO brengt het ontwerpend onderzoek in de ontwerpstudio’s in beeld. Ontwerpend onderzoek onderscheidt zich van ‘het maken van ontwerpen’ door de focus op de methode. Het ontwerpen zelf wordt het voorwerp van onderzoek en kan vice-versa als onderzoeksmethode worden aangewend. De klemtoon op methode omvat een preciezer definiëren van de ontwerpstappen en dus ook een reflectie over de aard van de architectuur èn het architectuuronderwijs.

More about Erik Wieërs

Dirk Janssen

ONTO brengt het ontwerpend onderzoek in de ontwerpstudio’s in beeld. Ontwerpend onderzoek onderscheidt zich van ‘het maken van ontwerpen’ door de focus op de methode. Het ontwerpen zelf wordt het voorwerp van onderzoek en kan vice-versa als onderzoeksmethode worden aangewend. De klemtoon op methode omvat een preciezer definiëren van de ontwerpstappen en dus ook een reflectie over de aard van de architectuur èn het architectuuronderwijs. Werkten mee aan dit cahier: Steven Aalders woont en werkt in Amsterdam (NL). Hij maakt minimale abstracte schilderijen in de traditie van het modernisme van Piet Mondriaan en de Amerikaanse minimal art. Steven Aalders staat bekend om zijn minutieuze handgemaakte abstracte olieverfschilderijen, waarin het erfgoed van het modernisme van Mondriaan en Amerikaanse minimal art is verwerkt. Zijn werk is een poging om de essentie te belichamen, om licht en ruimte te creëren door middel van verf. Ook om de traditie van de kunstgeschiedenis opnieuw in kaart te brengen. Modernistische seriële principes zoals herhaling en gelijkheid zijn beide verbonden met oudere tradities in de westerse kunst en niet-westerse abstracte kunst. Zijn kleurgebruik weerspiegelt verschillende kleurconcepten uit het verleden.John Körmeling woont en werkt in Eindhoven.Hij heeft een brede kijk op architectuur, die verder reikt dan architectuur en ook de schaal van de stad en die van de installatie en het object inhoudt. Hij opereert op al deze schalen waarbij hij de conventionele types binnen deze gebieden kritisch bevraagt. Een groot deel van zijn oeuvre draait rond het vinden van eenvoudige oplossingen voor stedenbouwkundige vraagstukken. Zijn architecturale ontwerpen en realisaties refereren naar een onverwachte maar toch directe en voor de hand liggende beeldtaal meestal ontleend aan tektonische constructies uit het modernisme. Jasper Rigole woont en werkt in Gent.Hij maakt films, mediakunst en installaties. Rigole reflecteert in zijn werk op het archief en het geheugen waarbij hij de scheiding tussen de wereld van het geheugen en die van de ervaring in vraag stelt. Op basis van een steeds groter wordend archief van gevonden documenten maakt hij autonome kunstwerken waarbinnen hij alledaagse objecten toont naast teksten, schilderijen en architectuur. Zijn werken zijn een onderzoek naar concepten zoals authenticiteit en objectiviteit waarbij hij gebruik maakt van een encyclopedische benadering met quasiwetenschappelijke precisie. Met het gebruik van toegeëigend materiaal dat is ontleend aan de dagelijkse context, neemt hij de traditie van herinneringskunst op in de dagelijkse praktijk. Benjamin Verdonck woont en werkt in Antwerpen. Hij is theatermaker, beeldend kunstenaar en auteur, met een eigenzinnige praktijk zowel binnen het theater als in de publieke ruimte. Sinds 2006 is hij vast verbonden aan het Toneelhuis, dat zijn werk omschrijft als ‘een niet-aflatende stroom voorstellingen, installaties, acties, tafeltonelen en vlugschriften met als weerkerende ondertoon: hoe vormgeven aan het uitblijven van het publieke debat over de stilaan onafwendbare veranderingen in ons ecosysteem’. Benjamin Verdonck ziet zijn politiek activisme niet als een artistieke praktijk op zich, maar hij vindt wel telkens een vorm om er als kunstenaar verslag over uit te brengen. Met deze praktijk krijgt hij internationale erkenning.Leon Vranken woont en werkt in Antwerpen.Hij werkt met objecten die autonoom functioneren of in een compositie worden samengebracht. Zijn beeldtaal bestaat enerzijds uit geometrische basisvormen en anderzijds uit herkenbare objecten. Deze objecten zijn geen objets trouvés, hij maakt ze na en dat op een zeer precieze manier. Naast een artistieke opleiding en een opleiding landschapsarchitectuur heeft hij ook een opleiding houtbewerking genoten. Als kunstenaar is Vranken een ambachtsman, de vakkundige materialisatie en precisie zijn elementair in zijn werk.Dirk Somers woont en werkt in Antwerpen.In 2001 richt hij het bureau Huiswerk Architecten op, samen met Erik Wieërs. Dirk Somers doceert aan de TU Delft en aan de Universiteit Gent. Occasioneel publiceert hij voor het tijdschrift Oase en geeft hij thematische lezingen. In 2011 zet hij de samenwerking met Huiswerk stop om een nieuw kantoor op te richten: Bovenbouw Architectuur. Ook dit bureau genoot al gauw internationale erkenning en stelde haar werk tentoon op de Biënnale van Venetië, in de Architekturgalerie München en in deSingel in Antwerpen. In 2019 verscheen de publicatie Living the Exotic Everyday over het oeuvre van Bovenbouw.Erik Wieërs woont en werkt in Antwerpen.Hij studeerde architectuur en behaalde daarna een licentiaat wijsbegeerte. Hij is als docent verbonden aan de faculteit Ontwerpwetenschappen van de UAntwerpen. Hij was stichtend vennoot van Meta architectuurbureau en Huiswerk architecten. In 2011 richt hij met vier vennoten Collectief Noord op. Het bureau gelooft niet in overkoepelende verhalen maar zoekt de betekenis van haar architectuur in de banaliteit van de context. Erik Wieërs is hoofdredacteur van deze ONTO-reeks en stelde het eerste nummer samen. In dit 00-nummer beschreef hij een ontwerpmethodiek gericht op het ontwikkelen van het karakter en de verschijningsvorm van een stedelijk gebouw. Koen Van Bockstal woont en werkt in Antwerpen.Hij is als docent verbonden aan de faculteit Ontwerpwetenschappen van de UAntwerpen en maakt deel uit van de Welstandscommissie van de stad Antwerpen. Hij geeft regelmatig lezingen en workshops in binnen- en buitenland. Hij is vennoot en medeoprichter van Bulk Architecten (2003). Het bureau stelt dat normen en waarden in architectuur relatief zijn, gerelateerd aan context en proces. Kwaliteit ligt voor Bulk in de mogelijkheid van verschillende pistes en varianten, in een sfeer van kruisbestuiving en onderzoek. Koen van Bockstal stelde in samenwerking met Jantje Engels het 01-nummer samen van deze ONTO-reeks. Onder de titel Radicale Ensembles wordt de methodiek van zijn master-studio in beeld gebracht.Jantje Engels en Marius Grootveld leven en werken in Gent.Ze zijn partners binnen de praktijk van Veldwerk, een ontwerpbureau opgericht in 2015. Veldwerk is geïnteresseerd in ontwerp, onderzoek en documentatie in de architectuur. De naam Veldwerk benadrukt de focus op site en context. Een gebouw is voor hen geen onafhankelijke entiteit, maar een die in dialoog staat met zijn omgeving. Representatie, typologie en continuïteit zijn belangrijke thema’s die ze ook buiten het bureau en internationaal hanteren als curatoren en lesgevers.Dirk Janssen woont en werkt in Antwerpen.Hij is architect van opleiding en autodidact als kunstenaar. Tot 2006 was hij partner in Atelier JPLX, een bureau voor architectuur en stedenbouw. Hij is als docent verbonden aan de faculteit Ontwerpwetenschappen van de UAntwerpen. De combinatie van architectuur en beeldende kunst heeft ertoe geleid dat hij medeoprichter was van de opleiding InSitu van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (AP Hogeschool), waar hij vandaag nog actief is als gastprof. Zijn onderzoek en onderwijs in architectuur focust op het bouwblokkenweefsel als duurzaam morfologisch systeem. Maximiliaan Royakkers woont en werkt in Brussel.Hij vulde zijn studies architectuur aan de KULeuven aan met een verblijf aan de Studio for Immediate Spaces van het Sandberg Instituut Amsterdam. Hieruit volgt een trans-disciplinaire praktijk die ruimte beschouwt in de brede zin met een kritische blik en een intieme nieuwsgierigheid. Zijn werk beweegt tussen architecturale productie, artistiek onderzoek en pedagogische experimenten. Hij werkt graag samen met anderen aan projecten van ruimtelijke aard. Zo richtte hij met Annee Grotte Viken het platform Albergo Rosa op, waarin ze connecties tussen het schrijven en ruimtelijke realiteiten verkennen en verborgen rituelen en betekenislagen trachten bloot te leggen. Tevens werkt hij aan ‘Seasonal Neighbours’, een onderzoek naar sociale praktijken in de landbouw. Momenteel is hij als docent verbonden aan de faculteit Ontwerpwetenschappen van de UAntwerpen.

More about Dirk Janssen

Wannes Peeters

ONTO brengt het ontwerpend onderzoek in de ontwerpstudio’s in beeld. Ontwerpend onderzoek onderscheidt zich van ‘het maken van ontwerpen’ door de focus op de methode. Het ontwerpen zelf wordt het voorwerp van onderzoek en kan vice-versa als onderzoeksmethode worden aangewend. De klemtoon op methode omvat een preciezer definiëren van de ontwerpstappen en dus ook een reflectie over de aard van de architectuur èn het architectuuronderwijs.

More about Wannes Peeters

Steven Schenk

ONTO brengt het ontwerpend onderzoek in de ontwerpstudio’s in beeld. Ontwerpend onderzoek onderscheidt zich van ‘het maken van ontwerpen’ door de focus op de methode. Het ontwerpen zelf wordt het voorwerp van onderzoek en kan vice-versa als onderzoeksmethode worden aangewend. De klemtoon op methode omvat een preciezer definiëren van de ontwerpstappen en dus ook een reflectie over de aard van de architectuur èn het architectuuronderwijs.

More about Steven Schenk

You may also be interested in ...

Art, culture, and design sciences
ONTO 06

Maarten Van Acker & Stijn Rybels & Thomas Machiels & Marleen Goethals & Thomas Vanoutrive & Hardwin De Wever & Jan Hamerlinck & Tom Coppens

Show details
Art, culture, and design sciences
ONTO 05

Leen De Brabandere & Jan Degeeter & Pieter Eeckeloo & Laura Meulemans & Maximiliaan Royakkers & Dirk Van Oosterwyck

Show details
Art, culture, and design sciences
ONTO 04

Kris Mys & Sven Verbruggen & Wannes Peeters

Show details
Art, culture, and design sciences
ONTO 03

Dirk Janssen

Show details
Art, culture, and design sciences
ONTO 02

Eva Storgaard & Marjan Michels

Show details
Art, culture, and design sciences
ONTO 01

Koen Van Bockstal & Jantje Engels & Bart Decroos

Show details