ONBEGONNEN WERK

Hoe stedelijke ervaringskennis onderzoeken en beter aanwenden

Paul Blondeel

Synopsis

Dit boek stelt een praktijktheorie voor om stedelijke ervaringskennis in kaart te brengen in wijken die meestal worden aangeduid als kansarm. De kennis die in stedelijke ervaringen zit opgeslagen, is niet zonder meer beschikbaar, ook niet voor de betrokkenen zelf. Beschikbaar zijn de narratieven waarmee over deze wijken gesproken wordt: ‘kansarm’, ‘armlastig’, ‘niet-geïntegreerd’. Deze narratieven fnuiken ervaringskennis. Andermans woorden zijn immers sterker; met meer macht bekleed. Ze houden het spreken van de ervaring onzichtbaar, ongezien.

De praktijktheorie die Blondeel voorstelt, keert die verhoudingen om. Onderzoekers en praktijkwerkers kunnen de wijsheid in kaart brengen waarmee deze wijkbewoners hun omgeving dagelijks in stand houden. Ze kunnen de zorg en de bijdrage zichtbaar maken die deze mensen al jaar en dag leveren maar die ongezien blijft, ook voor henzelf. De praktijktheorie formuleert enkele nieuwe werkprincipes. Hoe kunnen we beter aansluiten bij de reeds aanwezige zorg, bij deze dagelijkse praktijken en competenties? Hoe worden wijkbewoners volwaardige deelnemers in dergelijk onderzoek? Hoe creëren we publieke fora waarbij deze ervaringskennis (opnieuw) politiek wordt?

Table of contents

  Table of contents

De katern die u hier kan downloaden illustreert hoe de praktijktheorie reeds toegepast wordt door een aantal praktijkwerkers; de woordenlijst verduidelijkt de belangrijkste sleutelbegrippen uit het boek en hun toepassing in de praktijk. 

Specifications

Title
ONBEGONNEN WERK
Author(s)
Paul Blondeel
ISBN
9789461175427
Publication date
20-10-2023
Pages
244
Language
Dutch

Stadsschriften

The series Urban Notebooks/Stadsschriften/Cahiers Urbains treats subjects that deal with the city and urbanity.
#Stadsschriften

Paul Blondeel

Paul Blondeel onderzoekt sinds 30 jaar de structuur van stedelijke ervaringskennis en de methodes om die kennis in te zetten in ruimtelijk en sociaal beleid. Hij is zelfstandig stadsonderzoeker en wetenschappelijk medewerker bij Cosmopolis Centre for Urban Studies. 

More about Paul Blondeel

You may also be interested in ...

Spatial planning, mobility, and urban studies
THE RISE OF THE COMMON CITY

Louis Volont & Thijs Lijster & Pascal Gielen

Show details
Spatial planning, mobility, and urban studies
DE STAD BETER NA CORONA?

Luce Beeckmans & Eric Corijn & Stijn Oosterlynck

Show details
Spatial planning, mobility, and urban studies
COLLECTIVE HOUSING

Joren Sansen & Michael Ryckewaert

Show details
Spatial planning, mobility, and urban studies
CULTURAL & CREATIVE INDUSTRIES IN BRUSSELS

François Rinschbergh & Eva Swyngedouw & Jef Vlegels

Show details
Spatial planning, mobility, and urban studies
LA PLANIFICATION SANS LE PLAN

Sarah Levy

Show details
Spatial planning, mobility, and urban studies
BRUSSEL SCHRIJVEN / ÉCRIRE BRUXELLES

Daniel Acke & Elisabeth Bekers

Show details