LOGES IN HET WAASLAND IN DE NEGENTIENDE EEUW

L’Accord Parfait in Lokeren en L’Aménité in Sint-Niklaas

Mario Hoste
Eddy Michotte

Synopsis

Het begin van de 19de eeuw was een turbulente periode waarbij het Waasland eerst onder het Franse Keizerrijk en vervolgens onder het Hollandse bewind viel tot de Belgische onafhankelijkheid in 1831. In deze periode waren er in het Waasland, eerst in Lokeren en vervolgens in Sint-Niklaas, twee vrijmetselaarsloges actief. Beide steden waren tijdens het Franse en Hollandse regime economisch vrij dynamisch. Deze economische dynamiek trok ook veel nieuwe inwoners aan, die actief waren in de handel, de ambtenarij, de industrie en het leger. Onder invloed van het Gentse vrijmetselaarsleven werd in 1813 onder de auspiciën van het Grootoosten van Frankrijk in Lokeren de loge l’Accord Parfait opgericht. In 1817 volgde dan de oprichting van de loge l’Amenité in Sint-Niklaas, ditmaal ressorterend onder het Grootoosten der Nederlanden.

Wie waren die logebroeders? Wat deden zij? Waar hielden zij hun geheime
zittingen? Welke ideeën koesterden zij? Waren zij de vertegenwoordigers van een plaatselijk verlichtingsdenken of pionnen van de bezettende machthebbers om de veroverde gewesten aan zich te binden? Ten slotte, waarom hielden beide loges na enige tijd op te bestaan?

Op grond van origineel bronnenmateriaal verschaffen de auteurs hier inzicht in een weinig bekend stukje geschiedenis van het Waasland en de vrijmetselarij.

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
LOGES IN HET WAASLAND IN DE NEGENTIENDE EEUW
Author(s)
Mario Hoste , Eddy Michotte
ISBN
9789461174741
Publication date
01-09-2023
Pages
136
Language

Vrijmetselarij


#Vrijmetselarij

Mario Hoste

Mario Hoste (°1968) studeerde geschiedenis aan de UGent en publiceerde onder meer over de lokale geschiedenis van Lokeren. Hij is actief als coördinerend directeur in het onderwijs.

More about Mario Hoste

Eddy Michotte

Eddy Michotte (°1958) studeerde Nederlands en Engels aan de Rijksnormaalschool
Gent (nu HoGent) en moraalwetenschappen aan de UGent. Tot voor kort was hij als algemeen directeur actief in het onderwijs.

More about Eddy Michotte

You may also be interested in ...

History
1001 VRIJMETSELAARS COMPONISTEN

Paul Vandevijvere

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
DE VRIJMETSELAAR IN DE 21STE EEUW

Pierre Klees

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
L’ACTE FONDATEUR DE LA FRANC-MAÇONNERIE

J. M. Asselbergh & S. Warmoes

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
DE STICHTINGSAKTE VAN DE VRIJMETSELARIJ

J. M. Asselbergh & S. Warmoes

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
VRIJMETSELARIJ

Rik Pinxten

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
LOGES IN DE LAGE LANDEN

Hugo De Cnodder

Show details