LA POLITIQUE POLONAISE À LA LUMIÈRE DES RAPPORTS DIPLOMATIQUES BELGES (1939-1945) (kcg)


Synopsis

De publicaties van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis handelen doorgaans over het Belgische veiligheidsbeleid en de buitenlandse politiek. Dit volume focust echter op de Belgische diplomatie vanuit Europees perspectief. Enkele Belgische en Poolse historici namen immers het initiatief om de Belgische diplomatieke documenten te verzamelen die betrekking hebben op de Poolse inspanningen tijdens de Tweede Wereldoorlog om de onafhankelijkheid van hun land te herstellen, dat onder de voet was gelopen door de Duitsers en de Sovjets. Het resultaat, bestaande uit 275 geannoteerde archiefstukken, stelt de lezer in staat om de Belgische reacties te volgen ten aanzien van de weerstand, de gewapende strijd en de diplomatieke initiatieven van de Polen, met inbegrip van het voorstel om een Centraal-Europese federatie op te richten, een idee waarvoor een mooie toekomst scheen weggelegd. De houding ten opzichte van de Poolse ontgoocheling veroorzaakt door de Britse en Amerikaanse toegevingen aan de Sovjet-Unie en van het catastrofale eindresultaat – de sovjetisering van Polen – is bijzonder revelerend: ze toont de politieke, intellectuele zelfs emotionele context waarin de Belgische kringen in ballingschap leefden, alsook de bronnen van de pro-Atlantische houding van België en zijn onvermoeibare inzet voor supranationale hergroeperingen.

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
LA POLITIQUE POLONAISE À LA LUMIÈRE DES RAPPORTS DIPLOMATIQUES BELGES (1939-1945) (kcg)
ISBN
9782870440216
Publication date
15-08-2021
Language
French

Koninklijke Commisie voor Geschiedenis

Dit is een uitgave van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis / Ceci est une publication de la Commission royale d'Histoire / This is a publication of the Royal Historical Commission
#Koninklijke Commisie voor Geschiedenis