Synopsis

‘Ergens in Duitsland veroudert het walgelijke stof van Adolf Hitler in een of andere kruik. Indien mijn familieleden me niet tijdig over de oceaan gebracht hadden, zou ook ik al heel, heel lang geleden van deze aarde verdwenen zijn. Indien men me echter gedurende die jaren van de doodskampen eveneens “gelikwideerd” had, dan zou dat gebeurd zijn in naam van een geloof en uit naam van een stam die ik tweeduizend jaar geleden verlaten had, en van een identiteit die me door de nazi’s was opgedrongen, evengoed als door de Joden, die in een vreselijke verstandhouding tegen mijn waarachtige zijn zouden gehandeld hebben. Zoals die arme sukkelaar waarover Plutarchus en Shakespeare praten die, toen de moordenaars Cinna de politicus zochten, tevergeefs uitriep: “Ik ben Cinna de dichter, ik ben Cinna de dichter!” en die onder hun dolkstoten stierf.’ De geschiedenis van Oscar Mandels ingrijpend essay 'Jood zijn of niet' begint in 1982, toen hij 'Being and Judaism' publiceerde in The Georgia Review. Het werd het jaar daarop opnieuw afgedrukt in een jaarlijkse anthologie met de titel 'Pushcart Prize: Best of the Small Presses', op aanbeveling van Joyce Carol Oates. In 1985 werd ‘Being and Judaism’ een van de hoofdstukken van Mandels verzameling van essays, The Book of Elaborations, in New York gepubliceerd door New Directions. Jaren later vertaalde Oscar Mandel zijn essay in het Frans. 'Être ou ne pas être juif' werd in 2013 in Parijs gepubliceerd door de Editions Allia. Het jaar daarop verscheen er een Italiaanse vertaling, 'Essere o non essere ebreo', uitgegeven door de Romeinse uitgeverij Lantana. In elk nieuw stadium van deze geschiedenis bracht de auteur kleine maar niet onbelangrijke veranderingen aan, zonder zijn basisideeën te veranderen. Hij heeft dit ook gedaan onder het toeziend oog van zijn eminente Vlaamse vertaler Dr. Ludo Abicht. Vandaar dat, in zijn eigen woorden, ‘de Nederlandse tekst mijn uiteindelijke en definitieve uitspraken bevat over de heikele onderwerpen waarmee ik stoutmoedig geworsteld heb’. Vertaler Ludo Abicht liet zich inspireren tot een nawoord dat als een zelfstandig essay kan worden gelezen over identiteit en actief pluralisme.

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
JOOD ZIJN OF NIET
Author(s)
Oscar Mandel , Ludo Abicht
ISBN
9789057186578
Publication date
28-08-2017
Language
Dutch

Humanismen-reeks

De reeks Humanismen wil het denken over de hedendaagse condition humaine op een prikkelende en eigenzinnige manier stimuleren. Het begrip humanisme krijgt hier een zeer ruime omschrijving: respect voor de mens in zijn diversiteit en pluraliteit en voor de manier waarop individuen zoeken naar identiteit en zingeving.
#Humanismen-reeks

Oscar Mandel

Oscar Mandel (°1926) werd in Antwerpen geboren en woonde tot 1940 op de Belgiëlei, op een paar stappen van wat toen de mooie cirkelvormige Boduognatplaats was. In dat jaar vluchtte het gezin voor de Duitse bezetter naar de Verenigde Staten. Hij studeerde aan de New York University, Columbia University en Ohio State University. In 1960 doceerde Oscar Mandel Amerikaanse poëzie aan de universiteiten van Amsterdam, Leiden en Utrecht. Daarna werd hij lid van de faculteit van de Afdeling Humanities and Social Sciences aan het California Institute of Technology, waar hij bleef doceren tot aan zijn emeritaat. Hij is auteur en vertaler van meer dan twintig boeken met essays over een brede waaier van onderwerpen, literatuurtheorie, kunstgeschiedenis, poëzie, fabels en drama. (www.oscarmandel.com)Ludo Abicht (°1936) studeerde klassieke filologie, germaanse filologie en filosofie. Hij promoveerde aan de University of Cincinnati, Ohio met een proefschrift over Paul Adler. Ein Dichter aus Prag. Zijn latere boeken gaan over Duitse literatuur, het jodendom, politieke filosofie en ethiek. Hij doceerde in New Brunswick, Canada, Antioch University en Berkeley University, USA en aan de universiteiten van Gent en Antwerpen.

More about Oscar Mandel

Ludo Abicht

Filosoof, publicist en dichter Ludo Abicht (1936) studeerde klassieke filologie, filosofie en Germaanse filologie in Gent, Nijmegen, Praag en Cincinnati (VS). Als professor doceerde hij Duitse literatuur en filosofie aan de universiteiten van New Brunswick (Canada), Antioch (VS), Berkeley (VS), Antwerpen en Gent. Zijn indrukwekkende bibliografie omvat boeken en artikels over Joodse wijsheid, antisemitisme, de kwestie Israël-Palestina, ethiek, integratie en de Verlichting.

More about Ludo Abicht

You may also be interested in ...

Philosophies, ideologies, and religions
REDELIJKHEID

Karl Verstrynge & Marc Van den Bossche

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
VERWEVENHEID

Hans Alma

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
DE MAAKBARE MORAAL

Yoni Van Den Eede & Karl Verstrynge

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
DE KUNST VAN SAMENLEVEN

Hans Alma

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
VAN PLATO TOT PINXTEN

Karel Van Dinter

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
DE ZINNEN VAN HET LEVEN

Marc Van den Bossche

Show details