Synopsis

Het Belgische gevangeniswezen bevindt zich in een staat van bijna permanente crisis. Er bestaat een brede eensgezindheid dat onze gevangenissen niet erg geschikt zijn voor het waarmaken van hun kerntaak: het individueel en veilig voorbereiden van veroordeelden op een geslaagde terugkeer in de maatschappij. Toch blijft ook in de 21ste eeuw het gevangenisbeleid behoorlijk conservatief: de overheid investeert nog steeds miljarden in ‘klassieke’, uniforme en grootschalige projecten, in de eerste plaats ingesteld op beveiliging. De negatieve effecten daarvan zijn nochtans gekend, net als de vaststelling dat verschillende gedetineerden ook een verschillende aanpak vergen. Vandaar dat enkele mensen uit de gevangeniswereld binnen het project Gedifferentieerde Strafuitvoering, in de schoot van de Liga voor Mensenrechten, op zoek zijn gegaan naar werkbare alternatieven, samen met wetenschappers, studenten, politici, architecten en gedetineerden. De publicatie Huizen presenteert hun concrete besluiten en uitgewerkte pilootprojecten waarvoor ze nu een figuurlijke ‘bouwvergunning’ vragen. Huizen biedt infrastructurele antwoorden, een personeelsplan, juridische voorstellen, plannen, maquettes, berekeningen en tabellen. Concreet wordt voorgesteld om onze huidige gevangenissen te vervangen door kleine Detentiehuizen in georganiseerde detentiestreken. Al onze gedetineerden moeten een geïndividualiseerd oplossingstraject kunnen doorlopen. Onze straffen moeten van in het begin de reclassering voorbereiden, conform de Basiswet. En het inplanten van Detentiehuizen in het maatschappelijk weefsel, is meteen een boeiende uitdaging en opportuniteit voor stadsvernieuwing. Huizen is een vernieuwend en inspirerend referentiewerk voor wie zich betrokken voelt bij de problematiek van detentie in de (nabije) toekomst: federale, gewestelijke en lokale beleidsmakers, stadsplanners en projectontwikkelaars, magistraten en advocaten, architecten en ingenieurs, juristen en criminologen, maatschappelijk werkers, penitentiair personeel, justitieassistenten, justitieel welzijnswerkers, forensische behandelaars, onderzoekers en studenten.

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
HUIZEN
Author(s)
Hans Claus , Christel Beyens , Ronny De Meyer , Marjan Gryson , Liesbeth Naessens
ISBN
9789057182617
Publication date
28-02-2013
Language
Dutch

You may also be interested in ...

Spatial planning, mobility, and urban studies
ONBEGONNEN WERK

Paul Blondeel

Show details
Spatial planning, mobility, and urban studies
SUPERDIVERS VLAANDEREN

Dirk Geldof & Roxanne Vanhaeren & Brecht Vandekerckhove & Pascal De Decker & Willemien Van Damme

Show details
Spatial planning, mobility, and urban studies
THE RISE OF THE COMMON CITY

Louis Volont & Thijs Lijster & Pascal Gielen

Show details
Spatial planning, mobility, and urban studies
DE STAD BETER NA CORONA?

Luce Beeckmans & Eric Corijn & Stijn Oosterlynck

Show details
Spatial planning, mobility, and urban studies
COLLECTIVE HOUSING

Joren Sansen & Michael Ryckewaert

Show details
Spatial planning, mobility, and urban studies
TOWARDS A METROPOLITAN CITY CENTRE FOR BRUSSELS

Sofie Vermeulen & Jean-Philippe De Visscher & Aniss M. Mezoued

Show details