Synopsis

De rechtssystemen die de kapitalistische samenlevingen wereldwijd vorm geven, dragen bij tot een aantal fundamentele maatschappelijke problemen. Een almaar groeiende openbare en particuliere schuld, de milieuvervuiling, een toenemende polarisatie tussen rijk en arm, en een wereldwijd onrechtvaardig fiscaal en financieel systeem zijn daar voorbeelden van. Het kapitalistische systeem zelf pakt deze problemen niet aan. Nochtans zijn de belangrijkste juridische bouwstenen van het kapitalistische sociaaleconomische systeem opmerkelijk eenvoudig, namelijk geld en de manier waarop het wordt gecreëerd, de (kapitaal)vennootschapsvorm en de (neo)liberale staatsorganisatie die de markten zo vrij mogelijk wil maken. In Hoe economie het probleem werd (en wat eraan te doen valt) geeft de auteur als specialist ter zake een kritische analyse van de kapitalistische economie en geeft hij inzichten in hoe we, ten bate van onze samenlevingen, de heersende juridische instrumenten volledig anders kunnen inzetten.

Het boek vormt de Nederlandse versie van de oorspronkelijke Engelse versie met als titel How Economics Became the Problem. An urgent call to legal action. In 2021 verscheen de Russische vertaling van het boek. Een Chinese versie van het boek is momenteel ter perse.

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
HOE ECONOMIE HET PROBLEEM WERD
Author(s)
Koen Byttebier
ISBN
9789461173010
DOI
Publication date
26-08-2022
Pages
154
Language
Dutch

Socioeconomics and law

Er is behoefte aan een nieuwe manier van sociaal-economisch denken. De organisatie van de maatschappij op basis van de huidige wereldwijde neoliberale ideologie steunt vooral op waarden als egoïsme, zelfzucht en hebzucht. Enkele van de meest zichtbare gevolgen ervan zijn armoede, racisme en klimaatverandering. De bestrijding van deze symptomen op basis van de logica van het neoliberalisme zelf is grotendeels ondoeltreffend gebleken. Wat nodig is, is een democratisch systeem dat waarden als altruïsme en solidariteit bevordert. Socioeconomics & Law biedt een forum voor academisch activisme en zet wetenschappers ertoe aan een kritische blik te werpen op de vele onrechtvaardigheden die het heersende sociaal-economische systeem veroorzaakt. Zo helpt het naar alternatieven en oplossingen te zoeken.
#Socioeconomics and law

Koen Byttebier

Koen Byttebier is professor in economic and financial law (VUB) and the promotor of the VUB Fund for Research about the values of the socioeconomic order. He has authored numerous journal articles and books. His most recent publications focus on the underlying ethics of the socio-economic order, e.g. Towards a New International Monetary Order, The Unfree Market and the Law, and The Tools of Law that Shape Capitalism.

More about Koen Byttebier

You may also be interested in ...

TRANSITIONING TO A CIRCULAR ECONOMY

Jean Mansuy, Giulia C. Verga, Bonno Pel, Maarten Messagie, Philippe Lebeau, Wouter Achten, Ahmed Z. Khan, and Cathy Macharis (ed.)

Show details
Spatial planning, mobility, and urban studies
THE RISE OF THE COMMON CITY

Louis Volont & Thijs Lijster & Pascal Gielen

Show details
Political and social sciences
ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING JAARBOEK 2021

Jill Coene & Tuur Ghys & Bernard Hubeau & Sarah Marchal & Peter Raeymaeckers & Wouter Vandenhole

Show details
Others
BORDER CONTROL AND NEW TECHNOLOGIES

J. Peter Burgess & Dariusz Kloza

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
RELIGIOUS RADICALISM

Johan Temmerman

Show details
Others
THE GDPR MADE SIMPLE(R) FOR SMES

Lina Jasmontaitė-Zaniewicz & Alessandra Calvi & Renáta Nagy & David Barnard-Wills

Show details