Synopsis

De hoofdstroom van het westerse denken werd eeuwenlang gekenmerkt door een sterke subjectiviteit: het eigenmachtige subject zou vanuit rationele vermogens leven en wereld vorm en zin geven. Beheersbaarheid, maakbaarheid en zekerheid waren de trefwoorden. Met het denken van Martin Heidegger is deze cartesiaanse rationaliteit radicaal ter discussie gesteld. Het subject verschijnt niet langer als louter autonoom, maar als ‘geworpen’ in een wereld. Marc Van den Bossche noemt dit een pathos, iets wat ons al vooraf gegeven is en waarover wij niet vanuit een vermeend radicale vrijheid kunnen beschikken. De auteur pleit voor een openstaan voor dingen die ontsnappen aan ons berekenende denken: stemmingen, het eigen lichaam, erotiek, het oor hebben voor de ander, de pluraliteit van de wereld. Denken is zoeken en tasten. We stappen in een gesprek dat al gaande was. Dat gesprek is er één over een meervoudigheid aan vormen om het leven betekenis te geven en om betekenis te verstaan die al gegeven is. Met auteurs als Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Maurice Merleau-Ponty, Hannah Arendt, Gianni Vattimo en Benjamin Barber tracht Van den Bossche instrumenten aan te reiken om dit gesprek en het continueren ervan te traceren. Met Hannah Arendt ziet hij pluraliteit als de wet van de aarde. Humanisme kan hier dan ook enkel in het meervoud gesteld worden. De reeks Humanismen wil het denken over de hedendaagse condition humaine op een prikkelende en eigenzinnige manier stimuleren. Het begrip humanisme krijgt hier een zeer ruime omschrijving: respect voor de mens in zijn diversiteit en pluraliteit en voor de manier waarop individuen zoeken naar identiteit en zingeving. De reeks komt tot stand onder begeleiding van Prof. dr. Marc Van den Bossche van de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel.

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
HET PATHOS VAN HET DENKEN
Author(s)
Marc Van den Bossche
ISBN
9789057181733
Publication date
10-10-2012
Pages
212
Language
Dutch

Humanismen-reeks

De reeks Humanismen wil het denken over de hedendaagse condition humaine op een prikkelende en eigenzinnige manier stimuleren. Het begrip humanisme krijgt hier een zeer ruime omschrijving: respect voor de mens in zijn diversiteit en pluraliteit en voor de manier waarop individuen zoeken naar identiteit en zingeving.
#Humanismen-reeks

Marc Van den Bossche

Marc Van den Bossche is hoogleraar wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is auteurs van veertien boeken over diverse thema’s, van sport tot religie en interculturaliteit. Daarnaast stelde hij ook een twintigtal boeken samen over uiteenlopende onderwerpen. Zijn recente onderzoek richt zich op dekolonialiteit, postkolonialisme en filosofie van kunst en fotografie.

More about Marc Van den Bossche

You may also be interested in ...

Philosophies, ideologies, and religions
REDELIJKHEID

Karl Verstrynge & Marc Van den Bossche

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
VERWEVENHEID

Hans Alma

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
DE MAAKBARE MORAAL

Yoni Van Den Eede & Karl Verstrynge

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
DE KUNST VAN SAMENLEVEN

Hans Alma

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
VAN PLATO TOT PINXTEN

Karel Van Dinter

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
JOOD ZIJN OF NIET

Oscar Mandel & Ludo Abicht

Show details