Synopsis

Haalbaar ouderschap beschrijft een praktijkgerichte methodiek voor hulpverleners in de residentiële jeugdhulpverlening of pleegzorg die een terugkeer naar huis van een geplaatst kind overwegen. Deze methodiek is geen strak protocol, maar maakt hulpverlening op maat mogelijk. Centraal staat een risicoclassificatie die alle beschermende en risicofactoren voor een geslaagde gezinshereniging onderzoekt en registreert. Ze gaat na of een gezinshereniging haalbaar is en geeft een beeld van de aspecten waarop gedurende de begeleiding gefocust moet worden. Het boek beschrijft verschillende hulpverleningsmodules. De verplichte modules richten zich op het vergroten van opvoedingsvaardigheden, het waarborgen van veiligheid, het verbeteren van de ouder-kindrelatie, het versterken van het sociaal netwerk en het vergroten van vaardigheden gericht op emotieregulatie. De facultatieve modules zijn gericht op het bieden van praktische hulp en het vergroten van praktische vaardigheden, het leren oplossen van problemen en vergroten van inzicht in cognities en het vergroten van sociale vaardigheden. De hulpverlener kan de facultatieve modules inzetten wanneer er nood aan is. Zo ontstaat hulpverlening op maat.

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
HAALBAAR OUDERSCHAP
Author(s)
Babette Potoms , Frank Van Holen , Femke Geers , Dominique Janssens , Johan Vanderfaeillie
ISBN
9789057189623
Publication date
30-06-2020
Language
Dutch

Babette Potoms

Babette Potoms is master in de klinische psychologie. Ze werkte drie jaar als wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Psychologie van de Vrije Universiteit Brussel. Momenteel combineert ze haar werk als psycholoog in een woonzorgcentrum met functies in een multidisciplinaire groepspraktijk en een groepspraktijk voor psychotherapie.

More about Babette Potoms

Frank Van Holen

Frank Van Holen is directeur hulpverleningsbeleid van Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel en gastprofessor aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie van de VUB.Johan Vanderfaeillie is hoogleraar aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie van de VUB.

More about Frank Van Holen

Femke Geers

Femke Geers is master in de psychologische wetenschappen, beleidsmedewerker bij Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Psychologie van de Vrije Universiteit Brussel.Dominique Janssens, master in de pedagogische wetenschappen, is werkzaam binnen de behandelpleegzorg bij Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel. Zij geeft opleidingen en begeleidt supervisies voor hulpverleners in verband met gedragsverandering en de praktijk van Geweldloos Verzet.

More about Femke Geers

Dominique Janssens

Dominique Janssens, master in de pedagogische wetenschappen, is werkzaam binnen de behandelpleegzorg bij Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel. Zij geeft opleidingen en begeleidt supervisies voor hulpverleners in verband met gedragsverandering en de praktijk van Geweldloos Verzet.

More about Dominique Janssens

Johan Vanderfaeillie

You may also be interested in ...

Others
LIBER AMICORUM SERGE GUTWIRTH

Gloria González Fuster & Niels van Dijk

Show details
Others
JOURNAL OF POSTHUMAN & DESIGN ANTHROPOLOGY

Patrick Devlieger & Arne Saeys

Show details
Others
SONJA SNACKEN

Kristel Beyens & Diete Humblet & Hilde Tubex & An-Sofie Vanhouche & Kristof Verfailie

Show details
Others
BORDER CONTROL AND NEW TECHNOLOGIES

J. Peter Burgess & Dariusz Kloza

Show details