Synopsis

De vraag naar waarheid is zo oud als de mens zelf. Nadenken over waar en vals is een bij uitstek menselijke activiteit. Maar net om die reden kan waarheid geen evident of statisch gegeven zijn. Ze komt tot stand in en met het vragen van de mens en vormt daarom het voorwerp van eindeloze reflectie en debat. Verschillende VUB-onderzoekers hebben zich elk op hun manier over het thema ‘waarheid’ gebogen. De vele bijdragen die in dit boek aan bod komen resulteren dan ook in een mozaïek aan stemmen en reflecties op die steeds hernieuwende en onuitputtelijke vraag. Een bont en gevarieerd geheel van benaderingen vanuit radicaal verschillende disciplines en met uiteenlopende interpretaties van wat waarheid betekent, biedt allicht een goed uitgangspunt om het thema ‘waarheid’ te benaderen.

Een vraag naar waarheid is het werk van VUB-denktank POINcaré en kwam tot stand onder leiding van Joke Bauwens, Vincent Ginis, Trisha Meyer, Bart Van Kerkhove en Karl Verstrynge.

De Engelse vertaling van dit werk zal verschijnen in april 2023.  

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
EEN VRAAG NAAR WAARHEID
Author(s)
Joke Bauwens , Vincent Ginis , Trisha Meyer , Bart Van Kerkhove , Karl Verstrynge
ISBN
9789461174444
Publication date
03-05-2023
Pages
180
Language
Dutch

Joke Bauwens

Joke Bauwens is professor communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en maakt deel uit van de onderzoeksgroep ECHO. Tot haar intellectuele interesses behoren de sociale, culturele en morele gevolgen van de media. Ze publiceert rond mediaproductie, representatie en perceptie.

More about Joke Bauwens

Vincent Ginis

Vincent Ginis is docent wiskunde en data-analyse aan de VUB, en staat aan het hoofd van de onderzoeksgroep Data Analytics, nauw verweven met het AI Lab en de onderzoeksgroep Applied Physics. Daarnaast is Vincent gastdocent aan de School of Engineering and Applied Sciences van Harvard University. Zijn onderzoek verkent het grensgebied tussen fysica, informatietheorie, complexe systemen en artificiële intelligentie.

More about Vincent Ginis

Trisha Meyer

Trisha Meyer is assistent-professor docent in digitaal beleid en participatie aan de VUB en professorial fellow aan de VN-Universiteit CRIS in Brugge. Trisha leidt het Centrum voor Digitalisering, Democratie en Innovatie aan Brussels School of Governance van de VUB. Trisha voert onderzoek naar de reguleringsdrang − en de maatschappelijke gevolgen – van technologieplatforms die proactieve (en geautomatiseerde) maatregelen nemen om inhoud te modereren. Een tweede nauw verwante onderzoekslijn betreft de stakeholdersbetrokkenheid en participatief bestuur in digitaal beleid. Trisha is hoofdonderzoeker van het EDMO BELUXproject, een door de EU gefinancierd centrum voor onderzoek, factchecking en mediageletterdheid naar online desinformatie in België en Luxemburg.

More about Trisha Meyer

Bart Van Kerkhove

Bart Van Kerkhove studeerde economie in Gent en wijsbegeerte in Brussel. Hij is sinds 2000 verbonden aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie van de Vrije Universiteit Brussel, waar hij diverse vakken in de analytische wijsbegeerte doceert. Hij is tevens gastdocent aan de Universiteit Hasselt. Zijn voornaamste onderzoeksdomein is de filosofie van de wiskunde.

More about Bart Van Kerkhove

Karl Verstrynge

Karl Verstrynge is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel waar hij ethiek en toegepaste ethiek doceert. Hij publiceert over existentiële wijsbegeerte en existentieel-ethische thema’s.

More about Karl Verstrynge

You may also be interested in ...

Philosophies, ideologies, and religions
WAAROM JEZUS VAN SCHOOL WERD GESTUURD (EN MOHAMMED OOK)

Nick De Clippel

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
50 JAAR DEBAT & VERBINDING

Ellen Van Impe & Rik Röttger

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
TARTARIA, MODDER EN VERZONNEN TIJD

Frank Verhoft

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
ONZE TOEKOMST HERDENKEN

Eddy Strauven (red.)

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
BEHOUD HET GOEDE

Johan Temmerman

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
POST-CORONA ECONOMY

Hans Geybels, ed.

Show details