DE VRIJMETSELAAR IN DE 21STE EEUW

De maçonnieke realiteit onthuld

Pierre Klees

Synopsis

De vrijmetselarij is noch geheimzinnig noch ongewoon; ze opent een heilzaam pad dat zich verzet tegen de tentakels van de religieuze fanatismen. De vrijmetselaar beantwoordt een streven naar vooruitgang door zijn zoektocht naar een spiritualiteit, die bevrijd is van dogma's, en ook door actief te reageren op de uitdagingen van de 21ste eeuw. De vrijmetselaarsorde, een moderne inwijdingsmaatschappij, zet zich in voor een filosofische, filantropische en progressieve benadering. Aangezien de vrijmetselarij noch een partij noch een kerk is, kan zij geen richtlijnen uitvaardigen met betrekking tot ons tijdelijk leven. Het is door zijn persoonlijke inzet dat de vrijmetselaar de vooruitgang kan bewerkstelligen. Dit vermogen om deel te nemen aan het beheer van de gemeenschap vloeit voort uit een ethische en dus individuele wil, die verder gaat dan de moraal. Hiervoor moet de hedendaagse vrijmetselaar zich openstellen voor de burgermaatschappij van zijn land, samenbrengen wat verspreid is, zich laten gelden voor de vrijheid van denken, en, zoals Spinoza reeds deed, een duidelijke scheiding tussen burgerlijke en religieuze macht opeisen. In België wordt het tijd dat de vrijmetselarij naar buiten treedt. Niet met betrekking tot de organisatie of de ervaring van de rituelen, maar wel met betrekking tot de specificiteit en de werktuigen die, ondanks alle totalitarismen en obscurantismen, gedurende drie eeuwen actief deelnamen aan de emancipatie van de menselijke conditie.

Specifications

Title
DE VRIJMETSELAAR IN DE 21STE EEUW
Author(s)
Pierre Klees
ISBN
9789461171757
Publication date
01-06-2021
Language
Dutch

Vrijmetselarij


#Vrijmetselarij

Pierre Klees

Burgerlijk ingenieur, afgestudeerd aan de Université Libre de Bruxelles in 1956, waarvan hij momenteel ereprofessor is, begon Pierre Klees zijn loopbaan bij ACEC in Charleroi. Nadat hij werd erkend als "crisismanager", werd hij er gedelegeerd bestuurder en algemeen directeur in 1985. In 1993 werd hij naar de luchthaven van Brussel geroepen als gedelegeerd bestuurder van Brussels International Airport Company (BIAC) tot 2005 en nadien als voorzitter. In 2000 werd hij tegelijkertijd benoemd als voorzitter van De Post tot 2005. Hij bekleedde verschillende bestuursmandaten bij industriële bedrijven: Trasys, Proviron, MCM, enz. Hij was ook voorzitter van Alcatel-Etca en AIB-Vinçotte en gastprofessor aan de Haute École Francisco Ferrer.Bovenop zijn welgevulde civiele carrière had Pierre Klees een indrukwekkend maçonniek parcours. Hij werd verkozen tot Grootmeester Nationaal van het Grootoosten van België van 1996 tot 1999 en was de voorzitter van het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij van 2011 tot 2015.

More about Pierre Klees

You may also be interested in ...

Philosophies, ideologies, and religions
LOGES IN HET WAASLAND IN DE NEGENTIENDE EEUW

Mario Hoste & Eddy Michotte

Show details
History
1001 VRIJMETSELAARS COMPONISTEN

Paul Vandevijvere

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
L’ACTE FONDATEUR DE LA FRANC-MAÇONNERIE

J. M. Asselbergh & S. Warmoes

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
DE STICHTINGSAKTE VAN DE VRIJMETSELARIJ

J. M. Asselbergh & S. Warmoes

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
VRIJMETSELARIJ

Rik Pinxten

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
LOGES IN DE LAGE LANDEN

Hugo De Cnodder

Show details