DE ROEPING VAN KUNST

Op de UFSIA-campus te Antwerpen

Jean Van Houtte
Barbara Segaert
Helma De Smedt

Synopsis

Al eeuwenlang dragen de jezuïeten geloof en cultuur hoog in het vaandel. Dat was zeker ook het geval in Antwerpen, waar zij voor het eerst aanwezig waren in 1562 en doorheen de tijd een brede waaier aan activiteiten ontplooiden ter ondersteuning van geloof, wetenschap en kunst. In de laatste helft van de twintigste eeuw stichtten zij er de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius of UFSIA, die in 2003 opgingen in de eengemaakte Universiteit Antwerpen.

Nu, in de eenentwintigste eeuw, verklaart het Universitair Centrum Sint-Ignatius of UCSIA, als erfgenaam van UFSIA, zich voor zijn werking schatplichtig aan de rijke jezuïtische traditie. Zo organiseert UCSIA het Stadsfestival Barokke Influencers. Het onderzoekt daarvoor de cultuurhistorische impact van de jezuïeten op het Antwerpse stadsweefsel en zal het jezuïtische erfgoed voor het voetlicht brengen. Kan dat unieke erfgoed ons misschien inspireren bij onze worsteling met de grote vragen van vandaag?

Deze publicatie schenkt bijzondere aandacht aan het project ‘Kunst op de campus’ van UFSIA en belicht de kunstprojectwerking van UCSIA. Voortbouwend op een prentencollectie die de jezuïet Ferdinand Peeters s.j. in de eerste helft van de twintigste eeuw had aangelegd, voerden de UFSIA-rectoren een actief kunstbeleid. Zo zorgden zij ervoor dat kunst in de leefwereld van personeel en studenten spontaan werd en wordt geïntegreerd.

Dit boek neemt je mee door dit fascinerende stuk geschiedenis, al wandelend door de voormalige UFSIA-campus, nu Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, met een ruime blik op de kunstcollectie.

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
DE ROEPING VAN KUNST
Author(s)
Jean Van Houtte , Barbara Segaert , Helma De Smedt
ISBN
9789461174482
Publication date
17-04-2023
Pages
132
Language
Dutch

Jean Van Houtte

JEAN VAN HOUTTE doctoreerde in de rechten aan de Universiteit Gent en promoveerde vervolgens tot doctor in de politieke wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij werd gewoon hoogleraar aan de UFSIA, waar hij algemene sociologie en rechtssociologie doceerde. In 1972 richtte hij er het Centrum voor Rechtssociologie op, waarvan hij gedurende vele jaren de leiding had. Toen in 1988 het International Institute for the Sociology of Law werd opgericht in Oñati, Gipuzkoa (Spanje), was hij een van de founding fathers. Talrijke publicaties in het domein van de rechtssociologie en de godsdienstsociologie staan op zijn naam. Zo publiceerde hij in 1962 samen met Jan Kerkhofs s.j. het verzamelwerk De Kerk in Vlaanderen. Pastoraal-sociologische studie van het leven en de structuur der Kerk (1962; Tielt: Lannoo), en werkte hij recent mee aan De Kerk in Vlaanderen van Gilke Gunst en Stijn Latré (2022; Kalmthout: Pelckmans). Hij bekleedde diverse beleidsfuncties aan de UFSIA en werd in september 1988 tot rector verkozen, een functie die hij tot en met september 1995 behield. Als rector nam hij het initiatief om de Commissie Kunst op de Campus op te richten voor de opbouw van de kunstcollectie. 

More about Jean Van Houtte

Barbara Segaert

BARBARA SEGAERT is projectcoördinator van de themalijn ‘Europa en solidariteit’ bij het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen, waar zij sinds 2003 werkt. Zij is houder van een licentiaat in de oosterse filologie en geschiedenis (arabistiek en islamkunde) van de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) en van een master in Social Sciences van de Open University (UK).

More about Barbara Segaert

Helma De Smedt

HELMA DE SMEDT is emerita gewoon hoogleraar van de Universiteit Antwerpen. Zij promoveerde in 1980 aan de Katholieke Universiteit van Leuven tot doctor in de geschiedenis. Sinds dat jaar doceerde zij aan de Universiteit Antwerpen voornamelijk economische geschiedenis. Haar historisch onderzoek richt zich vooral naar de financiële geschiedenis, de bankgeschiedenis en de geschiedenis van bedrijven en dit vanaf de zestiende tot en met de twintigste eeuw. Daarover realiseerde zij verschillende publicaties. Ook de geschiedenis van Antwerpen ligt haar na aan het hart. Samen met andere auteurs schreef zij mee aan en was zij eindredacteur van Met kennis van zaken. Wetenschap en onderwijs in Antwerpen vanaf 1500 (Antwerpen, Universiteit Antwerpen, 2019, 384 pp.). 

More about Helma De Smedt

You may also be interested in ...

Art, culture, and design sciences
FASHION +

Dirk Reynders & Marie Geneviève Cyr

Show details
Art, culture, and design sciences
MASCULINITIES+

Dirk Reynders & Hilde Van den Bulck

Show details
Art, culture, and design sciences
PIET LEPPENS, FOTOGRAAF

Johan Swinnen

Show details
Art, culture, and design sciences
PAUL GILSON

Kurt Bertels

Show details
Art, culture, and design sciences
FILM. EEN GESCHIEDENIS

Kevin Smets

Show details
Art, culture, and design sciences
ONTO 06

Maarten Van Acker & Stijn Rybels & Thomas Machiels & Marleen Goethals & Thomas Vanoutrive & Hardwin De Wever & Jan Hamerlinck & Tom Coppens

Show details