DE ESSENTIËLE ECONOMIE

Motor voor een sociaal-ecologische transitie

David Bassens
Sarah De Boeck

GPRC

Synopsis

De wereldwijde Covid-19-crisis die ook de Belgische samenleving in haar greep hield sinds 2020, heeft onze dagelijkse afhankelijkheid van een aantal economische sectoren pijnlijk duidelijk gemaakt. Zorg, onderwijs, openbaar vervoer, voedsel, energie en water, en huisvesting werden al snel erkend als ‘essentiële sectoren’ die dienden ‘open’ te blijven tijdens terugkerende periodes van lockdown. Hetzij omwille van de onmiddellijke bestrijding van het virus, of omdat deze sectoren bij consensus als cruciaal voor de sociale reproductie van huishoudens werden geacht. Waar sectorale indelingen doorgaans het domein van economen zijn, werden dergelijke definities plots onderwerp van het publieke debat. De crisis is bijgevolg niet alleen een moment van dringende politieke actie om de economische meubelen uit een brandend huis te redden. Neen, de crisis nodigt ons eens te meer uit om het debat te voeren over welk soort economie we collectief wensen te redden en wat de rol van de essentiële economie hierin is. Dit boek beargumenteert dat de essentiële economie de basis vormt van een nieuw sociaal contract tussen burger en staat van waaruit een sociaal rechtvaardige en ecologische transitie kan worden gelanceerd.

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
DE ESSENTIËLE ECONOMIE
Author(s)
David Bassens , Sarah De Boeck
ISBN
9789461171191
Publication date
19-04-2022
Language
Dutch

David Bassens

DAVID BASSENS is hoofddocent Economische Geografie en co-directeur van Cosmopolis, Centre for Urban Research. Hij is lid van het Foundational Economy Collective, bestuurslid van FinGeo – The Global Network on Financial Geography en co-directeur financialization bij GaWC – The Globalization and World Cities Research Network.

More about David Bassens

Sarah De Boeck

Sarah De Boeck is directeur van het departement Territoriale Kennis van Perspective, het Brussels gewestelijk planningsbureau. Ze is doctor in de interdisciplinaire wetenschappen (stedelijke planning, economische geografie en stedelijke economische ontwikkeling) en is lid van het Foundational Economy Collective.

More about Sarah De Boeck

You may also be interested in ...

Public management, economy, and entrepreneurship
UNIVERSITIES IN SUPPORT OF SOCIAL ENTREPRENEURS

Nikolay A. Dentchev

Show details
Public management, economy, and entrepreneurship
TRANSITIONING TO A CIRCULAR ECONOMY

Jean Mansuy, Giulia C. Verga, Bonno Pel, Maarten Messagie, Philippe Lebeau, Wouter Achten, Ahmed Z. Khan, and Cathy Macharis (ed.)

Show details
Public management, economy, and entrepreneurship
THE ECONOMIC AND STRATEGIC IMPACT OF STANDARDS

Caroline Buts & Michaël Dooms & Ellen Van Droogenbroeck & Fanny Soyeur & Kim Willems

Show details
Public management, economy, and entrepreneurship
INCLUZED

Reinhilde Pulinx & Joeri Vancoillie & Loes Ory

Show details
Public management, economy, and entrepreneurship
SOFT SKILLS IN ONDERNEMERSCHAP

Marc Beenders & Pieter Vandekerkhof

Show details
Public management, economy, and entrepreneurship
MANAGERIAL ECONOMICS OF NON-PROFIT ORGANISATIONS (5th revised edition)

Marc Jegers

Show details