DE ERFENIS VAN 1947

Geboorte en toekomst van de huidige wereldordening

Yannis Skalli-Housseini
Luk Van Langenhove

Synopsis

Dit boek vertelt het verhaal van 1947, een vergeten scharnierjaar waarin zich een wereldordening kristalliseerde die gedurende decennia onze wereldpolitiek zou bepalen. Gebruik makend van uiteenlopende historische bronnen, waaronder memoires van de belangrijkste protagonisten, dagboeken van burgers, krantenverslagen en vrijgegeven CIA-documenten, brengen de auteurs een meeslepend relaas van een ongelooflijk boeiend jaar.

Ze volgen daarbij het ritme van de seizoenen, want niet alleen de handelingen van leiders en burgers bepaalden het lot van 1947. Ook de weersomstandigheden in Europa speelden een belangrijke rol. De wereld van 1947 reikt een aantal inzichten aan om de turbulente wereld van vandaag beter te begrijpen. Dit boek presenteert dus een terugblik om vooruit te kunnen kijken. Anders gezegd, wat blijft er nog over van de erfenis van 1947?

  *****

‘Een overrompelende kroniek over twaalf maanden die intussen haast vergeten zijn, maar waarin de geschiedenis een nieuwe bedding vond.’ (Hendrik Vos, Professor politicologie, columnist voor De Standaard en auteur van ‘Dit is Europa’)

‘Geschiedenis voor het grote publiek. Een meeslepend verhaal dat aantoont hoe de keuzes die in 1947 gemaakt werden,
ook vandaag nog de wereldpolitiek bepalen.’ (Sven Biscop, Professor internationale politiek en auteur van ‘Hoe de grootmachten de koers van de wereldpolitiek bepalen’)

'Een boeiende en erudiete kijk op een scharniermoment uit de recente geschiedenis. Door dit boek treedt het bewogen jaar 1947 uit de schaduw van de Tweede Wereldoorlog.' (Guy Vanthemsche, Professor Emeritus hedendaagse geschiedenis en (co)auteur van ‘Koloniaal Congo’ en ‘Een geschiedenis van België’

Specifications

Title
DE ERFENIS VAN 1947
Author(s)
Yannis Skalli-Housseini , Luk Van Langenhove
ISBN
9789461174147
Publication date
15-12-2022
Pages
488
Language
Dutch

Yannis Skalli-Housseini

Yannis Skalli-Housseini is FWO-doctoraatsonderzoeker verbonden aan het departement geschiedenis van de VUB.

More about Yannis Skalli-Housseini

Luk Van Langenhove

Luk Van Langenhove is als hoogleraar verbonden aan de Brussels School of Governance van de VUB.

More about Luk Van Langenhove

You may also be interested in ...