DE BELGISCHE REGERINGEN SINDS 1831

Ministers, bevoegdheden, partijen

Emmanuel Gerard
Frederik Verleden

GPRC Study books

Synopsis

De regering is het knooppunt van de politieke besluitvorming in België. De uitvoerende macht is allesbehalve een ondergeschikt onderdeel van de Staatsmacht, die louter zou ‘uitvoeren’ wat elders wordt beslist. Het is de regering die via de bureaucratie het land bestuurt, de belastingen int en die het gezag heeft over leger en politie. De ministerraad, ministeriële comités en kabinetten gelden als de machinekamers van de macht, de cruciale schakels in de politieke en parlementaire besluitvorming waar de compromissen worden gesmeed, maar ook waar de facto de wet wordt geschreven. In een parlementair systeem is de ultieme trede in de politieke loopbaan dan ook – tenminste, in de binnenlandse politiek – het lidmaatschap van de regering.

Opmerkelijk genoeg ontbrak het tot dusver aan een integrale historische reconstructie van de Belgische regeringen en hun samenstelling. Er was onder historici en juristen zelfs geen eensgezindheid over het aantal regeringen, bij gebrek aan eenduidige afbakeningscriteria.

In dit werk wordt teruggegaan naar de originele bronnen, de benoemingsbesluiten verschenen in het Belgisch Staatsblad, om vanaf 1831 een zo volledig mogelijk overzicht te bieden van de opeenvolgende Belgische regeringen: hun samenstelling, vorming en ontslag. Voor vrijwel elk onderzoek naar de Belgische politieke geschiedenis – ongeacht of het gaat om institutionele, economische of sociale aspecten – is een verwijzing naar de regeringscontext noodzakelijk, zelfs onvermijdelijk. Niet alleen beroepshistorici, maar ook politicologen, economisten, communicatiewetenschappers, journalisten, studenten en al wie belangstelling heeft in Belgische politieke geschiedenis en besluitvorming, zullen hun gading vinden in dit repertorium.

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
DE BELGISCHE REGERINGEN SINDS 1831
Author(s)
Emmanuel Gerard , Frederik Verleden
ISBN
9789461174031
Publication date
14-12-2022
Pages
420
Language
Dutch

Standen en landen

The historical book series Standen en Landen/Anciens Pays et Assemblées d'Etats focuses on the use of power from the Middle Ages to today. For more than seventy years, the Standen en Landen association has been publishing scientific monographs and collective works on institutional history, political history and legal history of the Low Countries. They were published in both national languages, as well as in English. The scientific series boasts a long tradition that links Flemish universities with those from the French Community. Since 2017 Standen en Landen is published by the academic publisher ASP.

The Standen en Landen association, founded in 1950, has three objectives: to promote insight into the motives of political action, to deepen knowledge about networks and socio-political organizations and to question the ideology behind political action and communication. To this end, the non-profit organization organizes conferences and colloquia, and publishes scientific works in the series Standen en Landen/Anciens Pays et Assemblées d'Etats.
#Standen en landen

Emmanuel Gerard

Emmanuel Gerard is historicus en emeritus gewoon hoogleraar aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven. Hij doceerde er onder meer Politieke geschiedenis van België.

More about Emmanuel Gerard

Frederik Verleden

Frederik Verleden is historicus en behaalde een doctoraat in de sociale wetenschappen. Hij is verbonden aan de KU Leuven als gastdocent Politieke
Geschiedenis van België
.

More about Frederik Verleden

You may also be interested in ...

History
HOEDERS VAN DE STAAT

Jan Naert

Show details
History
LES PROFESSEURS ALLEMANDS EN BELGIQUE

Raphaël Cahen & Jérôme de Brouwer & Frederik Dhondt & Pieter Dhondt & Wolfgang Forster & Jean-Louis Halpérin & Maxime Jottrand & Christoph-Eric Mecke

Show details
History
LA TRANSMISSION DU POUVOIR MONARCHIQUE

Pierre-Olivier de Broux & Philippe Desmette & Sophie Glansdorff & Bérengère Piret & Nicolas Simon

Show details
History
THE FORGOTTEN CHILDREN OF THE WAR

Paul De Keulenaer

Show details
History
VOLTOOID VERLEDEN, ONVOLTOOIDE GESCHIEDENIS

Peter Stabel & Jeroen Puttevils

Show details