50 JAAR DEBAT & VERBINDING

De Unie Vrijzinnige Verenigingen en haar leden 1971-2021

Ellen Van Impe
Rik Röttger

Synopsis

Een halve eeuw geleden bundelden negen Vlaamse vrijzinnige organisaties de krachten in de Unie Vrijzinnige Verenigingen. Dit boek, dat vijftig jaar debat en verbinding samenbundelt, verbindt deze pioniers die opkwamen voor gelijke rechten en erkenning van hun levensbeschouwing, met latere generaties vrijzinnigen.

Het verhaal verbindt ook een reeks historische mijlpalen die de structuren van deze ‘georganiseerde vrijzinnigheid’ hebben bepaald. Van de oprichting van de UVV in 1971 tot haar rebranding als deMens.nu in 2011. Van de eerste overheidssteun in 1982 tot de ‘structureringswet’ die de uitbouw van de vrijzinnig humanistische dienstverlening in heel Vlaanderen mogelijk maakte vanaf 2002.

Maar het boek gaat ook over debat. Het interne debat onder vrijzinnigen en tussen lidverenigingen en hun koepel is springlevend op elk pagina. Hoe verhielden vrijzinnige verenigingen zich tot hun Unie? Hoe zochten ze naar een manier om hun eigenzinnige ideeën toch een maatschappelijke structuur te geven? Hoe evalueerden en herdachten ze hun concepten, structuren, hun onderlinge verbanden en hun verhouding tot de maatschappij? Tot slot nodigt dit boek uit tot debat over de vraag wat mensen kan verbinden.

Table of contents

  Table of contents

Specifications

Title
50 JAAR DEBAT & VERBINDING
Author(s)
Ellen Van Impe , Rik Röttger
ISBN
9789461172792
Publication date
27-01-2023
Pages
252
Language
Dutch

Ellen Van Impe

Ellen Van Impe is sinds 2022 coördinator van CAVA, waar ze in 2021 aan de slag ging als onderzoeksmedewerker. Voordien werkte ze onder andere bij het expertisecentrum voor architectuurarchieven van het Vlaams Architectuurinstituut. Ze studeerde Germaanse talen en Kunstwetenschappen (KU Leuven en University of Manchester) en schreef een proefschrift over Belgische architectuurgeschiedschrijving (2008). Ze publiceerde over architectuurgeschiedenis en architecturaal cultureel erfgoed.

More about Ellen Van Impe

Rik Röttger

Rik Röttger is onderzoeksmedewerker bij CAVA sinds 2021. Hij was voordien coördinator van Hujo (Humanistische Jongeren) en hoofdconservator van de Stedelijke Musea Mechelen. Hij is licentiaat geschiedenis (VUB) en deed onderzoek naar de Belgische politieke geschiedenis.

More about Rik Röttger

You may also be interested in ...

Philosophies, ideologies, and religions
EN NOG EEN GOEDE GEZONDHEID (NL)

Ignaas Devisch

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
1523 - THE FIRST MARTYRS OF THE REFORMATION

Harry Sinnaghel

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
CLASH

Hans Claus

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
A QUESTION OF TRUTH

Joke Bauwens & Vincent Ginis & Trisha Meyer & Bart Van Kerkhove & Karl Verstrynge

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
ONS LEVENSEINDE HUMANISEREN

Wim Distelmans & Hugo Van den Enden

Show details
Philosophies, ideologies, and religions
LOGES IN HET WAASLAND IN DE NEGENTIENDE EEUW

Mario Hoste & Eddy Michotte

Show details