This website uses cookies. More information about the cookies can be found in the cookie policy. By continuing to surf, you give ASP permission to use the cookies. If you block certain cookies, this may hinder the correct functioning of the website.

Home > Books > Climate, sustainability and energy > Climate tests > WAAROM GELE HESJES NIET MET EEN BAKFIETS RIJDEN
Share: Facebook Twitter Pinterest Google plus E-mail
The correct price is calculated after you log in. This price is VAT inclusive. Free shipping in Belgium for all orders over € 25.
Publication date:04/05/2022

WAAROM GELE HESJES NIET MET EEN BAKFIETS RIJDEN

Over klimaatverandering, ongelijkheid en beleid

by: Wim Van Lancker & Adeline Otto

Het probleem van de klimaatverandering is het probleem van de ongelijkheid. Terwijl de gele hesjes op straat komen om te protesteren tegen hoge brandstofprijzen, eisen de klimaatactivisten dat er komaf wordt gemaakt met fossiele brandstoffen. Doortastend beleid is dringend nodig maar blijft uit. Want het klimaatbeleid vandaag maakt vooral de sterken sterker, en raakt de meest kwetsbaren het hardst. En dat zorgt voor sociale onrust.

In dit klimaatessay tonen Wim Van Lancker en Adeline Otto dat het wél kan: een effectief klimaatbeleid dat de gele hesjes verzoent met de klimaatactivisten. En daarvoor is in de eerste plaats een sterke welvaartsstaat nodig. Het is pas als het sociaal beleid en het klimaatbeleid elkaar versterken, dat politici en burgers, van gele hesjes tot klimaatactivisten, de keuzes kunnen maken die nodig zijn om het tij te keren. Inzetten op technologie of minder economische groei zal niet volstaan. Klimaatverandering kan niet worden aangepakt als ongelijkheid wordt genegeerd. En de tijd dringt.

In de reeks 'De klimaatessays' linken wetenschappers uit verschillende wetenschappelijke disciplines hun expertiseveld aan de klimaatverandering. Het resultaat is een bundeling van verrassende en vernieuwende inzichten over de grootste maatschappelijke uitdaging voor de komende decennia. 

Standard
Boek € 20,00
E-book € 14,00

Details

WAAROM GELE HESJES NIET MET EEN BAKFIETS RIJDEN
Author(s): Wim Van Lancker & Adeline Otto
ISBN: 9789461173362
Format: A5
Number of pages 136
Language: Dutch

About the author(s)

Wim Van Lancker is professor sociaal werk en sociaal beleid, verbonden aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven. Hij onderzoekt de impact van de welvaartsstaat en het sociaal beleid op armoede en ongelijkheid in België en Europa, en hoe de grote uitdagingen van onze tijd daar een invloed op hebben.

Adeline Otto is postdoctoraal onderzoeker (FWO) aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven. In haar onderzoek analyseert ze sociaal beleid en de effecten ervan op sociale ongelijkheid, sociale inclusie en de kwaliteit van de arbeid. In haar meest recente werk bestudeert ze eco-sociaal beleid, evenals sociale ongelijkheden en publieke attitudes in België en Europa bij de overgang naar een koolstofarme samenleving.

More in this category

CONSUMEREN ALS KONIJNEN Soumaya Majdoub

All books in this category